Bądź świadomym swoich praw

z naszą profesjonalną pomocą!

Telefon

+48 881 444 932

Specjalizacje

  • profesjonalna pomoc w przedsądowych negocjacjach,
  • prowadzenie spraw sądowych w postępowaniach zwykłym, upominawczym, nakazowym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  • prowadzenie spraw egzekucyjnych,
  • prowadzenie spraw w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • prowadzenie spraw w postępowaniach grupowych,
  • prowadzenie spraw egzekucyjnych,
  • doradztwo prawne w bieżących sprawach Spółek,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał organów stanowiących oraz wykonawczych Spółek,
  • prowadzenie spraw w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w zakresie windykacji należności,
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
  • udzielanie bieżących ustnych porad i konsultacji prawnych – telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania,
  • opracowywanie projektów umów, pism, wniosków i innych dokumentów wymagających wiedzy prawniczej,
  • opiniowanie projektów umów przygotowanych przez kontrahentów Klientów,
  • udział w prowadzonych przez Klientów negocjacjach, bądź występowanie w charakterze pełnomocnika przy negocjowaniu i zawieraniu umów,
  • doradztwo prawne w sprawach podatkowych oraz reprezentowanie przed organami podatkowymi,
  • pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa administracyjnego oraz zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz Sądami administracyjnymi,
  • opracowywanie projektów umów,
  • opiniowanie projektów umów przygotowanych przez kontrahentów Klientów,
  • udział w prowadzonych przez Klientów negocjacjach, bądź występowanie w charakterze pełnomocnika przy negocjowaniu i zawieraniu umów,
  • sporządzanie opinii i analiz prawnych w zakresie umów handlowych,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • udział w sporach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniu przed organami administracji publicznej,
  • prowadzenie spraw w postępowaniach egzekucyjnych,
  • opracowywanie planów sukcesji,
  • profesjonalne doradztwo w procesie przekazywania majątku prywatnego oraz firmowego,
  • sporządzanie umów, opinii i analiz prawnych,
  • pomoc w redagowaniu testamentów,
  • współpraca z doradcami ubezpieczeniowymi i notariuszami.
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa geologicznego i górniczego,
  • prowadzenie spraw sądowych,
  • prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych oraz występowanie przed Sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie spraw egzekucyjnych,
  • prawo autorskie i prawa pokrewne,
  • ochrona tzw. skomercjalizowanych dóbr osobistych,
  • ochrona wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, wynalazków oraz oznaczeń geograficznych,
  • czyny nieuczciwej konkurencji,
  • prawo prasowe,
  • doradztwo prawne oraz reprezentowanie przed Sądami w sprawach karnych, karno – gospodarczych oraz karno – skarbowych,
  • doradztwo prawne oraz reprezentowanie przed organami skarbowymi, w sprawach karno – skarbowych,
 • Prowadzenie spraw:

  • o rozwód,
  • o separację,
  • o podział majątku,
  • o alimenty,
  • o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
  • z zakresu władzy rodzicielskiej,
  • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • o ustanowienie opieki lub kurateli,
  • doradztwo prawne oraz reprezentowanie przed Sądami w zakresie ochrony praw konsumentów,
  • profesjonalne zastępstwo w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Sąd antymonopolowy),
 • doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach dotyczących:

  • stosunku najmu
  • spółdzielczych praw do lokalu,
  • eksmisji,
 • Prawo rzeczowe:

  • zniesienie współwłasności,
  • zasiedzenie,
  • ochrona posiadania,
  • najem i dzierżawa,
  • służebności (m.in. droga konieczna, służebność przesyłu),
  • księgi wieczyste i hipoteka,

  Profesjonalne reprezentowanie i doradztwo w postępowaniach administracyjnych związanych m.in. z:

  • wydawaniem pozwoleń na budowę,
  • nakazami rozbiórki obiektów budowlanych,
  • prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi,
  • profesjonalne reprezentowanie przed Sądami administracyjnymi,